Dětský den

27.05.2015 21:22

V pondělí si připomeneme mezinárodní den dětí. Liščata, stejně jako ostatní děti z 1. - 5. tříd, se tento den nebudou učit, ale pohrají si a zasoutěží na školním hřišti.

Vypravte děti jako obvykle na osmou hodinu a dejte jim prosím sportovní oblečení a obuv a batůžek se svačinkou a pitím (těm družinovým přibalte i přezůvky). V případě nepříznivého počasí budou potřebovat přezůvky všichni, protože soutěže přesuneme do školy. Po skončení akce v 11.40 hodin půjdou děti jako obvykle do družiny či domů.