Ochrana člověka za mimořádných událostí

01.05.2015 10:11

Včerejší projektový den dal liščatům docela zabrat (nejen jim ;-) ). 

Počasí bylo přímo exkluzivní, a tak jsme se vydali na pochod k Ostravici a dál pak podél řeky po cyklostezce až do Vratimova. Tam jsme si potom povídali o tom, jak se chovat např. při povodni a jiných mimořádných událostech a liščata plnila praktické úkoly.
Děti vyřazovaly z lékárničky věci, které jim tam přidali Ufinka se Zigim a musely zdůvodnit, k čemu slouží to, co tam nechaly, vybíraly obrázky věcí, které by zabalily do evakuačního zavazadla, přiřazovaly správná telefonní čísla a také si zopakovaly dopravní značky a další pravidla silničního provozu. Nakonec si ve dvojicích vyzkoušely ošetření poraněné ruky. Většina liščat mě mile překvapila svými vědomostmi a správnými úsudky.

Při zpáteční cestě už byla na všech znát únava, ale klobouk dolů, všichni šlapali statečně a bez připomínek. Poslední asi půlkilometr už jsem je musela hecovat, ale nakonec jsme přece jen do školy dorazili :-)

Až na tři výjimky všechna liščata chválím za vzorné chování během celého dne :-)

Fotky z akce jsou TADY