Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě.