Tento týden zvládneme...

 

Stejně jako loni prosím o každodenní hlasité čtení (nejlépe knížky, kterou si dítě samo vybere a čte ji se zájmem)

 

23. - 27. dubna 2018

 
ČESKÝ JAZYK

 

 • procvičování všech vzorů r. mužského
 • uč. str. 111 - 112

MATEMATIKA

 

 • zlomky
 • krychle, čtyřstěn
 • rovnoběžníky
PŘÍRODOVĚDA

 

 • Živočichové v rybníku a jeho okolí
 • U: str. 65 - 66
VLASTIVĚDA

 

 

 • Povrch ČR - vnitrozemská pohoří, nížiny
 • uč. str. 18 - 20
ANGLICKÝ JAZYK
 • 7. lekce - názvy povolání, opakování určování času, popis dne
 • Uč. 48 - 51
  PS: 59 - 63
POZNÁMKY