Tento týden zvládneme...

 

Stejně jako loni prosím o každodenní hlasité čtení (nejlépe knížky, kterou si dítě samo vybere a čte ji se zájmem)

 

14. - 18. května 2018

 
ČESKÝ JAZYK

 

 • Shoda přísudku s podmětem 
  - podmět rodu ženského
  - podmět rodu mužského
 • uč. str. 1120 - 125

MATEMATIKA

 

 

 • slovní úlohy
 • jednotky obsahu
PŘÍRODOVĚDA

 

 • Integr. záchranný systém
 • Lidské tělo - hlavní orgány
VLASTIVĚDA

 

 

 • vodstvo
 • města
 • uč. str. 25 - 28
ANGLICKÝ JAZYK
 • 8. lekce - slovní zásoba - počasí, oblečení. Přítomný čas průběhový
  - učivo do konce měsíce
POZNÁMKY