Tento týden zvládneme...

 

Stejně jako loni prosím o každodenní hlasité čtení (nejlépe knížky, kterou si dítě samo vybere a čte ji se zájmem)

 

19. - 23. února 2018

 
ČESKÝ JAZYK
 • Podstatná jména
 • skloňování podle vzoru píseň
 • procvičování skloňování podst. jmen středního a ženského rodu
 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • uč. str. 82, 87 - 88

MATEMATIKA

 

 • Geometrie - osa a střed úsečky
 • zlomky
 • uč. str. 56 - 58
PŘÍRODOVĚDA

 

 • Ekosystém park
 • rostliny a živočichové v parcích
 • U: str. 50 - 52
VLASTIVĚDA

 

 

 • Sociálně patologické jevy - krádež, šikana, týrání
ANGLICKÝ JAZYK
 • Lekce 6 - sloveso like
  volnočasové činnosti
  dny v týdnu
  Uč: str. 40 - 42
  PS: str. 49 - 51
POZNÁMKY