Kalendář akcí

 30. 4. (pondělí): Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – probíhá
mimo školu v rozsahu 6 vyuč. hodin.
 7. 5. (pondělí): ředitelské volno pro žáky, ŠD v provozu (zájem nutno nahlásit vedoucí
vychovatelce ŠD)
 25. 5. (pátek): Společné fotografování tříd
 29. 5. – 2. 6.: Zájezd Londýn – pro přihlášené (org. Mokrá, Kram)
 1. 6. (pátek): Den dětí
 5. 6. (úterý): Konzultace k chování a prospěchu
 7. 6. (čtvrtek): Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 19. 6. (čtvrtek): Klasifikační porada
 26. 6. (úterý): Slavnostní závěr školního roku v kině Luna
 Organizace školních výletů: 25. 6., 27. 6., 28. 6.
 29. 6. (pátek): Vydávání vysvědčení