Kalendář akcí

 •   7. 5. - ředitelské volno pro žáky
 • 14. 5. - návštěva Zdravotnické záchranné služby (další informace budou upřesněny)
 • 14. - 18. 5. - jarní sběrová akce
 • 21. 5. -  společné fotografování tříd (pozor - ZMĚNA!)
 • 28. 5. - výuka na dopravním hřišti
 • 29. 5. - návštěva planetária
 •   1. 6. - den dětí
 •   5. 6. - třídní schůzka
 • 14. 6.  - schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (pozor, změna!)
 • 19. 6. - klasifikační porada
 • 26. 6. - slavnostní závěr školního roku v kině Luna
 • 27. 6. - školní výlet - Hradec nad Moravicí (další informace budou upřesněny)
 • 29. 6. - vydávání vysvědčení

 

 • 2. 5. – 3. 5.: Zápis do MŠ
 30. 4. (pondělí): Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ – probíhá
mimo školu v rozsahu 6 vyuč. hodin.
 7. 5. (pondělí): ředitelské volno pro žáky, ŠD v provozu (zájem nutno nahlásit vedoucí
vychovatelce ŠD)
 25. 5. (pátek): Společné fotografování tříd
 29. 5. – 2. 6.: Zájezd Londýn – pro přihlášené (org. Mokrá, Kram)
 1. 6. (pátek): Den dětí
 5. 6. (úterý): Konzultace k chování a prospěchu
 7. 6. (čtvrtek): Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 19. 6. (čtvrtek): Klasifikační porada
 26. 6. (úterý): Slavnostní závěr školního roku v kině Luna
 Organizace školních výletů: 25. 6., 27. 6., 28. 6.
 29. 6. (pátek): Vydávání vysvědčení