Co na třídní schůzce nezaznělo

15.09.2014 19:39

Přestože jsem se na třídní schůzku poměrně pečlivě připravovala, přece jen několik důležitých informací "spadlo pod stůl". Takže dodatečně:

  • Příspěvek SRPŠ - na letošní rok byl schválen ve výši 200 Kč na žáka. Z těchto peněz se hradí různé akce, které škola pořádá (Den dětí, Noc s Andersenem, Recitační soutěž, Jazykolamiáda aj.), případně SRPŠ přispívá na vybavení učeben. Vím, že začátek školního roku je finančně hodně náročný, přesto prosím o brzké zaplacení, nejlépe do konce září.
  • V letošním roce se naše škola zapojila do projektu "Ovoce do škol" - jednou měsíčně děti dostanou balíček ovoce. První balíčky dorazily už minulý týden.
  • Známky v Notýsku - minimálně do listopadu budou známky v Notýsku i pracovních sešitech pouze motivační, jinou známku než jedničku tedy nenajdete. Děti by v současné době měly umět přečíst i napsat písmena A,E, skládat a rozkládat slova (alespoň s třemi hláskami), poznat, na kterou hlásku slovo začíná a končí. Každý týden vyvozujeme dvě písmena, pokud má Vaše dítě s jejich rozeznáním problémy, procvičujte s ním prosím doma, ať se množství nezvládnutých písmen nezvětšuje.
  • Sběrová soutěž - již tradičně na podzim a na jaře sbíráme ve škole starý papír. Takže pokud máte doma staré noviny či letáky, můžete je donést do školy v týdnu od 29.9. do 3.10., vždy od sedmi do tří hodin. Nejlepší sběrači se můžou těšit na diplom a malou odměnu :-).
  • Snad už je to úplně všechno.... :-)