Zkratky v sešitech a Notýsku

23.10.2014 20:45

Přidávám pár vysvětlivek, ať se orientujete ve zkratkách, které se začínají objevovat v sešitech či v Notýsku :-)

  O - opis .............zatím děti opisují slova či věty napsaná velkým tiskacím písmem, až se naučíme psací písmo, budou opisovat texty napsané psacím písmem

  P - přepis ...........teprve nás čeká - texty napsané tiskacím písmem budou děti přepisovat psacím

  D - diktát ............děti zapisují zatím tiskacím písmem slova (později i věty), které jim diktuji

AD - autodiktát..... .děti si na kartičkách na koberci nebo na tabuli přečtou slovo, zapamatují si ho a v lavici ho pak zapíšou do sešitu, na tabulku či do prac. listu (pokud vám děti říkaly něco o "focení koní", tak to je ono :-) )

SP - samostatná práce.....dětem vysvětlím zadání úkolu, potom už pracují samostatně

Toť zatím vše :-)